Sql

|

اموزش دستورات Delete و insert

چند دستور ابتدایی و البته کاربردی در پایگاه داده Sql server دستوراتی هستند که برای فراخوانی از یک یا چند جدول ، ایجاد شرط برای جداول و به روز کردن و پاک کردن داده های جداول استفاده میشوند که به اختصار و با چند مثال (در این مقالهدستور selec و where و در مقاله ی بعدی دستور insert و delete ) را توضیح میدهیم.

دستور select‌ :

این دستور جزء ابتدایی ترین دستورات مربوط به پایگاه داده SQL می باشد و همانطور که در قبل گفته شد این دستور برای استخراج اطلاعات از جدول و مشاهده نتايج در يک جدول موقت استفاده می شود.

Select نام ستون يا ستون های مورد نظر
From نام جدول

Student Table

City

Major

Family

Name

Student Id

Tehran

History

Rezai

Ali

991230

Esfahan

Software

Saeedi

Vahid

991250

Shiraz

Hardware

Hamidi

Reza

971200

Mashhad

Software

Jalali

Farokh

909954

برای مثال اگر بخواهیم ستون های مربوط به رشته و نام خانوادگی را از جدول بالا استخراج نماییم از دستور زیر استفاده میکنیم:

Select Major , Family

From Student

نتیجه کد بالا به شکل زیر می باشد:

Major

Family

History

Rezai

Software

Saeedi

Hardware

Hamidi

Software

Jalali

نکته ی مهم این است که برای انتخاب همه ی ستون ها باید از * استفاده نمایید.

در بعضی موارد ممکن است در نتایج جست و جو مواردی چندین بار تکرار شوند. برای جلوگیری کردن از نتایج تکراری باید از Distinct استفاده نماییم.

نحوه ی استفاده از این دستور را برای جدول بالا بررسی میکنیم. به طور مثال اگر بخواهیم فقط رشته های دانشجویان را از کلاس دانشجویان استخراج کنیم رشته ی نرم افزار 2 بار تکرار شده است. با تغییر دستور ذکر شده به این دستور از این مشکل جلوگیری میشود:

Select DISTINCT Major
From Student

نتیجه به این شکل تغییر میکند:

Major

History

Hardware

Software

دستور Where :

این دستور با استفاده از شرط نتایج جست و جو را محدود و دقیق تر میکند. دستور where بهتر از دستور Select نوشته میشود و با استفاده از And , Or و پرانتز میشود شرط های متفاوتی را تولید کرد.

مواردی که در دستور Where استفاده میشوند:

  • = (برابر)
  • < و > (کوچکتر و بزرگتر)
  • Between ما بین دو مقدار
  • != (نا برابر)
  • <= و >= (کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی)
  • Like (تعیین یک قالب برای جستجو)

به جدول زیر توجه کنید:

Age

Entering Year

City

Major

Family

Name

Student ID

23

90

Tehran

Software

Amiri

Ali

996055

20

92

Ahwaz

History

Abasi

Sara

984055

22

87

Yazd

Chemistry

Rezaee

Saeed

784409

22

90

Tehran

Software

Saeedi

Saman

940554

22

91

Yazd

Software

Mohammadi

Sahar

554033

25

91

Tehran

History

Hamidi

Shahin

220955

در این جدول اگر بخواهیم نتایج جست و جو را به شکلی محدود کنیم تا تنها نام ونام خانوادگی کسانی را نمایش دهد که نرم افزار رشته تحصیلی آنهاست باید کد را به شکل زیر بنویسید:

Select Name , Family
From Student
"Where Major = " Software

نتیجه کد بالا به شکل زیر نمایش داده میشود:

Family

Name

Amiri

Ali

Saeedi

Saman

Mohammadi

Sahar

برای داشتن نتایجی با بیشتر از یک شرط به این شکل عمل میکنیم. در زیر میخواهیم نام و نام خانوادگی دانشجویانی که رشته تحصیلی آنها نرم افزار است و در تهران هستند را جستجو کنیم. دستور جست و جوی مورد نظر به صورت زیر میباشد:

Select Name , Family
From Students
"Where City = " Tehran

"And Major=" Software

نتیجه دستور فوق:

Family

Name

Amiri

Ali

Saeedi

Saman

عبارت like و نکات مربوط به آن:

نکته: اگر بخواهیم دانشجویانی که در نام شهرشان an وجود دارد را جستجو کنیم از این دستور استفاده میکنیم:

Select Name

From Student
"Where City Like "%an

نکته: اگر بخواهیم نام دانشجویانی که ابتدای نام خانوادگیشان M است را جستجو کنیم از این دستور استفاده میکنیم:

Select Name

From Student
"%Where Family Like "m

نکته: اگر بخواهیم نام دانشجویانی که انتهای نام خانوادگیشان ri است را جستجو کنیم از این دستور استفاده میکنیم:

Select Name

From Student
"Where Family Like "%ri

نکته: اگر بخواهیم نام دانشجویانی که نامشان 3 حرفیست و حرف اول A است را جستجو کنیم از این دستور استفاده میکنیم:

Select Name

From Student
"_ _ Where Name Like "A

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال داتینه

علی نعیمی

علی نعیمی هستم،دارای لیسانس سخت افزار.
از سال 90 بصورت تخصصی به فراگیری زبان سی شارپ پرداختم. در حال حاضر مسلط به سی شارپ، جاوا، پایگاه داده و زبان های تحت وب هستم.

نظرات
نظر بدهید