Sql

|

جوییندستور join:

همانند قسمت قبلی از دستورjoin ، برای پيوند جدول ها در پايگاه داده ها مورد استفاده قرار میگیرد. . تمام شرط ها و ضابطه های ذکر شده در قسمت قبل در مورد دستور Join نيز صدق میکند. بنابراین دستور Join روشی متفاوت است برای پيوند جدول ها که همان خروجی را توليد می کند .

برای پيوند جدول ها با استفاده از دستور Join ، به صورت زیر می باشد:

Selectنام ستونهای مورد نظر جهت نمايش از هر 2 جدول:
From:نام جدول 1
Inner Join: نام جدول 2
On :برابر قرار دادن فيلدهای مشترک 2 جدول با هم
Where: بقيه شرط ها ;

مثال های قسمت قبل را این بار با دستور Join باز نويسی می کنيم .

برای مثالنام و نام خانوادگی دانشجويانی را ارائه می دهد که در ترم 2 سال تحصيلی 93-94 ، درس با کد 1124 را انتخاب کرده اند :

Student Table

Grade

City

Major

Family

Name

Student ID

14

mashhad

hardware

kargozar

ali

12456798

12

tehran

hardware

jabari

ahmad

92146598

16

ahvaz

software

moghadasi

maryam

45674390

17

kerman

hardware

ebtekar

sara

34566786

15

booshehr

software

sedaghat

moein

92212243

Course table

Co Type

Credit

Co Title

Course ID

عملی

3

پایگاه داده

1124

عملی

3

مباحث ویژه

1125

نظری

2

زبان تخصصی

1126

Selection Table

Grade

Year

Term

Course ID

Student ID

12

92-93

2

1121

23456789

15

93-94

2

1124

12456798

16

93-94

1

1123

12547621

17

93-94

2

1124

45674390

13

89-88

3

1125

90783412

14

90-91

3

1126

78349032

19

92-93

1

1127

12658790

18

91-92

1

1128

21346587

15

93-94

2

1124

34566786

11

90-91

2

1212

42344655

Select Students.Name , Students.Family , Seleciton.Term , Selection.Year

From Students

Inner Join Seleciton

On Students.Student ID = Selection.Student ID

Where Selection.Course ID = 1012 AND Term = 2 AND Year = ' 93-94 ' ;

Name

Family

Term

Year

ali

kargozar

2

93-94

maryam

moghadasi

2

93-94

sara

ebtekar

2

93-94

مثال دیگرنام دروسی را ارائه دهيد که دانشجو با شماره دانشجويی 92435678 انتخاب کرده است :

Select Courses.Course ID , Courses.Co Title

From Courses

Inner Join Selection

ON Courses.Course ID = Selection.Course ID

Where Selection.Student ID = 102548861 ;

Course Title

Course ID

پایگاه داده

1121

زبان تخصصی

1122

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال داتینه

علی نعیمی

علی نعیمی هستم،دارای لیسانس سخت افزار.
از سال 90 بصورت تخصصی به فراگیری زبان سی شارپ پرداختم. در حال حاضر مسلط به سی شارپ، جاوا، پایگاه داده و زبان های تحت وب هستم.

نظرات
نظر بدهید