illustrator

|

آموزش ایلاستریتور(قسمت سوم)

برای باز کرن سند روی منویFileمیریم و از این منو بر روی گزینه یNewکلیک میکنیم.

آموزش ایلاستریتور(قسمت سوم)

و بعد برروی صفحه ی بعدی گزینه یOkرا میزنیم.

آموزش ایلاستریتور(قسمت سوم)

یک نوار تنظیمات در بالای صفحه وجود دارد که در آن نوع فونت و سایز فونت و رنگ و... را میشود تعیین و انتخاب کرد.وقتی سند جدیدی را ایجاد میکنیم،نوار تنظیمات در بالا صفحه نمایان می شود. در نوار تنظیمات میتوانید تمامی تنظیمات مربوط به ابزار ها را انجام دهید. با کلیک بر روی ابزار ها میتوانید تنظیمات مربوط به هر کدام از آن ها را در بالای صفحه ببینید.

آموزش ایلاستریتور(قسمت سوم)

یکسری لینک های نارنجی رنگ در نوار تنظیمات قرار دارند که با کلیک روی این لینک ها یک پنل به صورت جداگانه باز میشود که در آن پنل یکسری تنظیمات مختلف وجود دارد.این نکته حائز اهمیت است که با کلیک بر روی این لینک های نارنجی رنگ میتوانیم یکسری تنظیمات دیگر را در اختیار بگیریم.

آموزش ایلاستریتور(قسمت سوم)در نوار ابزار در کنار برخی از ابزار ها یک مثلث کوچک با رنگ روشن دیده میشود و این به این معنی است که این نوار ابزار یک ابزار جداگانه نیست بلکه گروهی از ابزار ها است که اگر بر روی آن ابزار کلیک نمایید و نگه دارید میتوانید کل آن منویی را که شامل ابزارهای آن دسته می باشد را بببنید.

آموزش ایلاستریتور(قسمت سوم)ما در پایین نوار ابزار هم یکسری تنظیمات را مشاهده میکنیم اما این ها به عنوان یک ابزار جداگانه محسوب نمیشوند و بلکه با آن ها میتوانیم یکسری تنظیمات مربوط به سند و صفحه نمایش و ... را انجام دهیم.

آموزش ایلاستریتور(قسمت سوم)

و حالا پایین پنجره ی برنامه میرویم .ما در پایین صفحه میتوانیم تنظیمات مربوط به سند هایی را که باز میشود را ببنیم. اولین گزینه ای که قابل تنظیم است که در شکل هم نشان داده شده است مربوط به بزرگنمایی و کوچک نمایی سند میباشد. با استفاده از گزینه Artboard Navigation میتوانیم بین صفحات سندمان جا به جا شویم. در قسمت بعدی میتوانیم اسم هر کدام از ابزار هایی را که انتخاب میکنید را ببینید.

آموزش ایلاستریتور(قسمت سوم)و همچنین میتوانیم به قسمت تنظیمات پایین صفحه گزینه هایی مانند اسم سند و زمان و تاریخ و تعداد مراحلی که به عقب برگشتید را اضافه نمایید.

آموزش ایلاستریتور(قسمت سوم)یک نوار پیمایش به سمت چپ و راست را میبینیم و یک نوار پیمایش مثل همان را در سمت راست تصویر داریم که برای بالا و پایین بردن سند است که وقتی با سند بزرگی سرو کار داریم میتوانیم از نوار پیمایش برای سهولت کارمان بهره بگیریم.

آموزش ایلاستریتور(قسمت سوم)

و در سمت راست برنامه یکسری پنجره ها وجود دارند که با کلیک بر روی آن پنجره ها هم یکسری تنظیمات گزینه ها باز میشود و میتوانیم از آن ها استفاده نماییم.

آموزش ایلاستریتور(قسمت سوم)

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال داتینه

نازنین نعیمی

نازنین نعیمی هستم.دارای لیسانس نرم افزار.
از سال 86 بصورت تخصصی به فراگیری نرم افزارهای گرافیکی پرداختم.در حال حاضر مسلط به نرم افزارهای Photoshop ،Corel و Illustrator هستم.

نظرات
نظر بدهید