اندروید

اندروید

|

معماری اندروید:

سیستم عامل اندروید از دسته نرم افزار هایی است که تقریبا به 5 بخش تقسیم شده است و 4 لایه اصلی در دیاگرام معماری زیر نمایش داده شده است:

اندروید

|

راه اندازی محیط:

شما خوشحال خواهید شد اگر بدانید که می توانید توسعه برنامه اندرویدی را بر روی سیستم عامل های زیر انجام دهید:

Microsoft windows xp or later version.

Mac os x 10.5.8 or later version with intel chip.

Linux including gnu c library 2.7 or later.

اندروید

|

اندروید یک سیستم عامل open source و بر پایه لینوکس که برای دستگاه های موبایل مانند تلفن های هوشمند و تبلت ها می باشد.اندروید توسط handset ailliance open با رهبری google توسعه داده شده است.