اموزش برنامه نویسی اندروید

اندروید

|

یک سرویس جزی ست که در پس زمینه اجرا میشود تا عملیات های طولانی را بدون نیاز به تعامل با کاربر اجرا کند و حتی اگر برنامه نابود شده باشد نیز کار می کند. یک سرویس ذاتا می تواند دو جزء داشته باشد.