اموزش ساده ی پایگاه داده

Sql

|

دستور join:

همانند قسمت قبلی از دستورjoin ، برای پيوند جدول ها در پايگاه داده ها مورد استفاده قرار میگیرد. . تمام شرط ها و ضابطه های ذکر شده در قسمت قبل در مورد دستور Join نيز صدق میکند. بنابراین دستور Join روشی متفاوت است برای پيوند جدول ها که همان خروجی را توليد می کند .

Sql

|

پیوند جدول ها:

تا این قسمت تمام مثال هایی که در sql کار کردیم مسئله هایی بودند که از طریق یک جدول اطلاعات خود را به دست می آوردیم.اما در برنامه نویسی پایگاه داده ها ما مجبوریم برای استخراج اطلاعات خود از جداول بیشتری استفاده کنیم

Sql

|

دستور between و and :

همانطور که از نام این دستور مشخص است این دستور یک محده ای از مقادیر را جست و جو میکند. یعنی مفهوم دقیق این دستور مقادیر بین یک مقدار و مقدار بعدی را جستجو میکند. اين مقادير می تواند از نوع عددی ، متن يا تاريخ باشد .

Sql

|

دستور And و Or :

همانطور که در آموزش های قبلی گفته شد دستورهای and و or برای نوشتن شرط های ترکیبی میباشند. مثلا زمانی که میخواستیم دانشجویانی که در تهران هستند و رشته ی نرم افزار دارند را جست و جو کنیم. در این هنگام ما باید دستورها را بصورت جداگانه نوشته و بعد ترکیب کنیم.

Sql

|

در پایگاه داده sql نتایجی که از دستور select حاصل میشوند نتایج بی نظمی هستند. دستور order by برای مرتب کردن اطلاعات جدول بر اساس مقادير يک يا چند ستون برحسب ویژگی هایی مثل ترتيب حروف الفبا ، بزرگتر يا کوچکتر بودن اعداد و ... استفاده می شود .

Sql

|

چند دستور ابتدایی و البته کاربردی در پایگاه داده Sql server دستوراتی هستند که برای فراخوانی از یک یا چند جدول ، ایجاد شرط برای جداول و به روز کردن و پاک کردن داده های جداول استفاده میشوند که به اختصار و با چند مثال (در این مقالهدستور selec و where و در مقاله ی بعدی دستور insert و delete ) را توضیح میدهیم.

Sql

|

اجزا و عناصر مورد استفاده در SQL به انواع زیر تقسیم می شود.

1. Table : جدول ها یا همان table ها یکی از مهمتریت عناصر در پایگاه دادهها هستند که ما میتوانیم داده ها را در آن ها به صورت طبقه بندی شده ذخیره و نگهداری نماییم.

جداول دارای سطر ، ستون و یک نام منحصر به فرد جهت شناسایی در پایگاه داده میباشند .