تبلیغات

شبکه اجتماعی

|

در اینجا فرق تبلیغات در اینستاگرام و تلگرام را برای شما میخواهیم بازگو کنیم.

آیا هزینه کردن در تلگرام بهتره یا اینستاگرام ؟

ما برسی هایی که کردیم تلگرام سرمایه بزرگ آینده است که درآمدی مثله یک مغازه دارد و هر روز هم در حال پیشرفت روز افزونی میباشد. حال به بررسی ویژگی های تلگرام واینستاگرام میپردازیم.