سی شارپ از پایه

سی شارپ

|

این قسمت آخرین قسمت دوره مقدماتی سی شارپ هست که ما از این قسمت به بعد ما یواش یواش میاییم با تکنیک ها و تاکتیک هایی که توی زبان سی شارپ وجود دارند و همچنین پترنهایی که به design pattern مشهور هستند آشنا میشیم

سی شارپ

|

در این بخش کلاس person من age و fullname را دارد , همچنین سازنده پیش فرض را دارد که سازنده 2 ورودی را داراست و متد showinfo هم دارد.

کلاس factory من یک فیلد دارد با نام index از جنس integer با نام private و یک فیلد دارد با نام name .

Sql

|

در پایگاه داده sql نتایجی که از دستور select حاصل میشوند نتایج بی نظمی هستند. دستور order by برای مرتب کردن اطلاعات جدول بر اساس مقادير يک يا چند ستون برحسب ویژگی هایی مثل ترتيب حروف الفبا ، بزرگتر يا کوچکتر بودن اعداد و ... استفاده می شود .

سی شارپ

|

در مقاله بیستم اموزش سی شارپ در خدمت شما هستیم.

همانطور که میبینید در این مثال و برنامه من یک کلاس person دارم,یک فیلد private دارم , age متناظر با آن property age را دارم که برای fullname هم به همین ترتیب , حالا آمدم یک complex type هم برای این کلاس در نظر گرفتم.

سی شارپ

|

در این مقاله ما یک کلاس person داریم که برای person 2 فیلد age و fullname داره و همچنین 1 یک متد برای نمایش آن age و fullname.

توی کلاس program اومدیم 1 آرایه ای از integer ایجاد کردیم با نام aryintnumbers و همون ابتدا مقدار دهی کردیم newint رو زدیم و مقدار 2 رو برای این آرایه در نظر گرفتیم که از 0 مقدار دهی میشه.

سی شارپ

|

مبحث دیگه ای که ما در این مقاله اموزش میدهیم بحثیست که در عملیات عمل گرهامون داریم.

اینه که معیار برابری رو بیاییم چک کنیم و ببینیم که معیار برابری 2تا آیتم چی میتونه باشه.

سی شارپ

|

خب در این مقاله همانطور که میبینید یک کلاسی داریم به نام کلاس complex که کلاس complex ما دوتا فیلد x و y داره و همچنین سازنده ی پیش فرض داره یک سازنده داره که x و y رو دریافت میکنه و برابر با مقدار فیلد ها قرار میده و یدونه متد هم داریم به نام show که void هست مقداری رو برنمیگردونه و xوy رو برای ما نمایش میده.