c sharp

سی شارپ

|

در آموزش گذشته ما کلاس ها را ایجاد کردیم و همانطور که گفته شد کلاس student و teacher از کلاس person ارث بری میکنند.در اینجا ما ابتدا در کلاس program از کلاس person یک object میسازیم با اسم o_Person و برابر new Person قرار میدهیم بعد از باز کردن پرانتز میبینید که ما دو سازنده داریم :

سی شارپ

|

در این آموزش ما کلاس هایteacher ، student ، person و program را که به صورت built in در برنامه وجود دارد را داریم.برای ایجاد یک کلاس هم باید با کلیک سمت راست روی پروژه مطابق شکل زیر عمل کنید:

سی شارپ

|

در این آموزش ما کلاس هایteacher ، student ، person و program را که به صورت built in در برنامه وجود دارد را داریم.برای ایجاد یک کلاس هم باید با کلیک سمت راست روی پروژه مطابق شکل زیر عمل کنید:

سی شارپ

|

در این آموزش ما کلاس هایteacher ، student ، person و program را که به صورت built in در برنامه وجود دارد را داریم.برای ایجاد یک کلاس هم باید با کلیک سمت راست روی پروژه مطابق شکل زیر عمل کنید:

سی شارپ

|

در این آموزش ما کلاس هایteacher ، student ، person و program را که به صورت built in در برنامه وجود دارد را داریم.برای ایجاد یک کلاس هم باید با کلیک سمت راست روی پروژه مطابق شکل زیر عمل کنید:

سی شارپ

|
آموزش های گذشته که در اختیار شما قرار داده شد سطح مقدماتی آموزش C# بود که شما با انواع داده ای صحیح ، اعشاری ،
string ، شمارشی و همچنین آرایه ها ، کلاس ها ، شرط ها ، دستورات شرطی ، حلقه ها و دستورات شرطی و همچنین حلقه هاآشنا شدید.

سی شارپ

|

این قسمت آخرین قسمت دوره مقدماتی سی شارپ هست که ما از این قسمت به بعد ما یواش یواش میاییم با تکنیک ها و تاکتیک هایی که توی زبان سی شارپ وجود دارند و همچنین پترنهایی که به design pattern مشهور هستند آشنا میشیم