Css

Css

|

Css مخفف Cascading Style Sheets به معنی الگوهای ابشاری است که از طریق آن میتوان اجزای یک صفحه که شامل عکس ، بک گراند ، کادرها و هر چیزی که در صفحه نمایش دیده میشود را میتوان طراحی کرد. با استفاده از css میتوان برای صفحه سایت طرح و قالب های اختصاصی متنوعی طراحی کرد.